Maandelijkse archieven: december 2020

Gezond verstand

Veel brave burgers zijn er maar druk mee om op sociale media het in hun ogen asociale gedrag van anderen te veroordelen. In al hun wijsheid trekken zij openlijk de verstandelijke vermogens in twijfel van degenen die niet zo voorbeeldig de coronamaatregels naleven als zijzelf. Ik raak langzaam de tel kwijt bij hoe vaak ik al wel niet ergens gelezen heb dat vermeende onnozelaars een kijkje moeten nemen op een ic-afdeling van een ziekenhuis om tot andere inzichten te komen. Het neemt bijkans epidemische vormen aan. Ik hoop maar dat niemand zich bezwaard of gekrent voelt dat ik het positief vind dat ik nog altijd behoor tot die 16,5 miljoen Nederlanders die geen negatief positieve ervaringen hebben met een besmetting. Als ik ergens wél ziek van word, is het eerder van wat allerlei oprechte azijnpissers op hun lever hebben.

Is het niet hoogst opmerkelijk dat uitgerekend de meest intelligenten onder ons langzaam maar zeker uit het oog dreigen te verliezen wat er verder om ons heen gebeurt? In plaats van voortdurend hun zorgvuldig gedesinfecteerde digitale middelvinger op te steken naar minderwaardigen en mindercelligen zouden ze er misschien goed aan doen om zelf eens ergens hun beperkte blikveld te verruimen. Mogelijk bevordert een bezoek aan het Brandwondencentrum in Beverwijk, de kankerafdeling van het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam of bepaalde Gedänkstatten in Duitsland of Polen het vermogen tot relativeren, nuanceren en zelf nadenken. Al moet het voor elke eigengereide eigenheimer ongetwijfeld een enorme shock zijn dat niet alle ellende in de wereld verband houdt met dat k..virus.

Het gaat hier nochtans wel om exact hetzelfde volk dat in 1945 rücksichtslos het hakmes zette in kapsels van jongedames die op een andere wijze dan zijzelf hadden geprobeerd de gruwelen van de Duitse bezetting te overleven. Na vijf jaar wegkijken kwamen alle opgekropte onderbuikgevoelens eruit. Velen groeiden ineens uit tot held en het hele zooitje had bij het verzet gezeten. Wie 75 jaar later er het nut niet van inziet om neus en mond te bedekken, mag zich dus opmaken voor represailles. Zo’n landverrader moet er ernstig beducht op zijn vroeg of laat aan de beurt te komen. Volgens welingelichte bronnen mobiliseert de jongerenafdeling van de SP zich al om Nederland gewapenderhand tot een communistisch arbeidersparadijs te maken. Zou zo’n aankomende revolutie nou de vraag rechtvaardigen of zulke geradicaliseerde kleuters ook niet linea recta doorgestuurd moeten worden naar een ic om de ernst van de situatie onder ogen te zien?

Uiteraard is het not done om alle zelfontwikkelde geleerden tegen te spreken die zich de bevoegdheid toedichten om minder scherpzinnige schepsels dan zijzelf online de les te lezen. Als zij veronderstellen dat we momenteel gebukt gaan onder de grootste ramp uit de geschiedenis van de mensheid, dan is dat zo. Punt uit. Geen discussie mogelijk. Zou het soms kunnen dat kortzichtigheid een kenmerk is van massahysterie? Misschien belemmert het té lang dragen van zo’n masker wel de zuurstoftoevoer naar de hersenen. Of dat té veel een beroep doen op het gezonde verstand juist heel ongezond is en het denkvermogen aantast. Hopelijk doet het RIVM er ooit nog eens onderzoek naar. Want waar zouden we zijn zonder Jaap van Dissel en zijn trawanten. Hoe zat het nou weer precies met wat Jaap maandenlang verkondigde over het nut van nuttige beschermmiddelen?

Je krijgt sterk de indruk dat er in coronatijd in Nederland alleen nog maar plek is voor meelopers, jaknikkers en billenkruipers. Al moet het naar boven likken en naar onderen schoppen vandaag de dag wel coronaproof gebeuren. Iedereen met afwijkende meningen wordt gebrandmerkt als zijnde niet goed wijs, onvolwassen of labiel. Zelfs wetenschappers die hun stem verheffen moeten zwijgen. Wie geen mondkapje ophoudt bij het eten wordt zonder erbarmen veroordeeld tot hel en verdoemenis. Wie niet kan aantonen geen coronageïnfecteerden in de familie of kennissenkring te hebben, zal eerdaags ook wel een boete krijgen. Die kant gaat het langzaam op.

Het aloude wij-zij-denken verscherpt in coronatijd. Iedereen – uitzonderingen daargelaten – moet zich aan de regels houden. Wat moet moet. Anderen moeten niet zeuren. Vreemd eigenlijk dat niet elk toegewijd lid van het boa-korps wordt uitgerust met een Kalashnikov. Om afvalligen de mond te snoeren ligt zo’n volautomatische AK-47 toch zeker veel beter in de hand dan een lullig wapenstokje. Als leden van de plaatselijke veldwachterij in Nunspeet een aantal vervelende tokkies uit een supermarkt knuppelen, begroeten veel weldenkende Nederlanders dat met instemming. Wanneer ordetroepen in Wit-Rusland zich op vergelijkbare manier te buiten gaan aan buitensporig geweld, is er plotseling sprake van schending van mensenrechten.

In zelfreflectie blinken de meeste zelfbevlekkers duidelijk niet uit. In spiegels lijken ze zelden te kijken. Het zijn immers altijd anderen die alles verpesten. Nee, zelf rijden zij nooit door rood. Hun kinderen zijn geen lid van studentenkorpsen die zich in een partybus te buiten gaan aan misdadig gedrag. Vanzelfsprekend zorgen ook alleen de kinderen van de buren voor overlast met illegaal vuurwerk. Aan het lukraak in de struiken mieteren van gebruikte beflapjes maken zij zich evenmin schuldig. Hun honden schijten vanzelfsprekend geen stoepen onder. En omdat zij zo nadrukkelijk in de ontkennende fase zitten, zijn zij ongetwijfeld ook de enige blanken die geen slaven houden. Laat staan dat iemand hunnie kan betichten van het plastificeren van oceaanbodems. Het moge duidelijk zijn, het zijn ook altijd anderen die anderen met corona besmetten. Laat daar vooral geen misverstanden over bestaan.

Wat ik met mijn kennelijk beperkte verstandelijke vermogens niet begrijp is of dit nou dezelfde anderen zijn voor wiens bescherming iedereen in de openbare binnenruimte juist een mondkapje moet dragen. Of betreft dit andere anderen? Het is namelijk met al die anderen wel erg veel van hetzelfde. Wie is nou wie, wie doet nou wat, wie moet nou wat en wie krijgt precies vrijstelling van wat anderen wél moeten? Door alle tegenstrijdigheden raak ik het overzicht steeds meer kwijt. Een vervelende ziekte oplopen kan toch iedereen? Of verschilt het nieuwe nu daar ook al weer in met toen de wereld nog normaal ronddraaide?

Naar aanleiding van het heugelijke feit dat na negen maanden een advies is verworden tot een verplichting waarop een boete van 95 euro staat kopte Volk en Vaderland als extra waarschuwing: ‘Zonder mondkapje voel je je straks echt bekeken’. Dat elke halvezool het maar heel goed in de oren knoopt. Alsof we de schaamte in dit land al niet lang en breed voorbij zijn.

Voor alle simpele zielen is vooral te hopen dat ze niet tot het najaar van 2021 moeten wachten voordat ze hun verlossende spuitje krijgen. Zouden deze brave lieden nou werkelijk in de waan verkeren dat de verplichting van het dragen van mondkapjes in de risicorijke publieke binnenruimte ertoe leidt dat er nooit meer iemand ziek wordt? Of dat na massaal inenten het eeuwige leven lonkt? Iemand moet toch wel heel erg naïef in het leven staan om te denken dat alle ellende na één prikje voorbij is. Burgemeesters breekt het angstzweet al uit. In zo’n geval wordt het nóg drukker op straat. Dan moeten de dorpshoofden in de toekomst nóg vaker hun gemeentelijke knokploegen inschakelen om publiek uit ooit zo gezellige winkelstraten te verwijderen.

Het aantal Nederlanders en medelanders dat sinds maart de weg is kwijtgeraakt neemt steeds schrikbarendere vormen aan. Met al hun gezonde verstand zien ze overal beren. Er dreigt steeds meer gevaar. Bij ons in het dorp zijn afgelopen week zelfs op klaarlichte dag wolven gesignaleerd. Je zult toch maar met huid en haar verslonden worden door zo’n groot boos rotbeest. Zouden meisjes met rode kapjes nu extra alert moeten zijn? Alsof Nederland al niet genoeg risicogroepen telt. En toen kwam er tot overmaat van ramp ook nog eens een olifant met een hele lange snuit, en die blies het verhaaltje uit…

Al met al zou je bijna gaan denken dat je er maar beter een punt achter kunt zetten als je toch niet meer mag leven. Dan ben je anderen ook niet langer tot last.

© RK