Nieuwe naam, nieuwe huisstijl, nieuwe koers, oud vertrouwd vakmanschap; Draisma Bouw gaat met de tijd mee

By | 7 oktober 2021

Om de 21e eeuw duurzaam, veilig en verantwoord te doorstaan slaat Draisma nieuwe wegen in. Onder de naam Draisma Bouw gaat het aannemingsbedrijf mee met de tijd. In een snel veranderende wereld bouwen de Draisma bouwers zo met vernieuwd elan en ouderwets vakmanschap verder aan een leefbare toekomst. “We willen blijvend vernieuwend zijn”, licht eigenaar Jelle Draisma de nieuwe koers toe.

Reguliere bezoekers konden het al met eigen ogen bewonderen. Draisma’s gedaantewisseling komt niet alleen in de organisatiestructuur tot uitdrukking, maar ook in de verbouwing van het eigen kantoor. De receptie is grondig onder handen genomen. Als een symbolische entree van een nieuw tijdperk. Stijlvol. Met gebruik van veel duurzame materialen. Want vakmanschap verloochent zich nooit. Wijzend naar de ovaalvormige tafel in één van de nieuwe, met veel glas omraamde ontvangst-en vergaderruimtes, zegt Jelle Draisma. “Weet je waar die van gemaakt is? Van hout van deuren van Paleis Het Loo. Dat is hergebruikt voor het vervaardigen van die tafel. Mooi, hè.”

Kort voor de Tweede Wereldoorlog legde de uit het Friese Makkum stammende Wiepke Draisma letterlijk en figuurlijk de eerste steen toen hij een bijdrage mocht gaan leveren aan de bouw van de Koning Willem III-kazerne. Anno 2021 zwaaien Jelle Draisma, zus Annalie en vader Tom met de scepter aan de Paramariboweg in Apeldoorn-Zuid. Sinds bijna twee jaar is het gerenommeerde Apeldoornse bouwbedrijf weer volledig in handen van de familie. Het voelt goed dat de cirkel weer rond is”, stelt de kleinzoon van Wiepke Draisma tevreden.

Onder leiding van algemeen directeur Jeroen van der Kemp en adjunct-directeur Kees van Buuren koppelt Draisma Bouw decennialang opgebouwde vakkennis aan de laatste innovatieve ontwikkelingen. De businessunits nieuwbouw & grootschalige revitalisatie, renovatie & verbouw, restauratie, timmerfabriek, zorg & wonen en service & onderhoud onderstrepen de veelzijdigheid van het bedrijf.

Jelle Draisma: “Het is belangrijk om met de tijd mee te gaan. Vandaar ook de naamsverandering. Het is niet onze insteek om het bedrijf fundamenteel te veranderen. Dat is nergens voor nodig. Maar wel de manier van organiseren. Veel meer willen we ons profileren als bouwers en niet alleen als aannemingsbedrijf. Dat betekent dat we steeds vaker afstappen van de traditionele aanbestedingen en in bouwteams samenwerken met onze opdrachtgevers.”

Hij vervolgt: Wanneer je kijkt naar de toekomst dan zie je dat verduurzamen van het bestaande  vastgoed enorm belangrijk is. Ook digitale ontwikkelingen gaan heel erg snel. Als bouwbedrijf zijn dat belangrijke speerpunten waarop we ons richten.  Daarbij willen we ons meer specialiseren. Dat zie je terug in onze businessunits. Al die zes units zijn gespecialiseerd in hun eigen vakgebied.”

Het grondig doorlichten van de organisatie bracht als uitkomst dat gewoon doen misschien wel het meest bijzondere aspect is aan het bouwbedrijf. De bedrijfsleiding hecht veel waarde aan het sturen op de lange termijn. Transparantie, continuïteit en betrouwbaarheid staan van oudsher hoog in het vaandel. “Het mooie aan Draisma is dat we een heel trouw personeelsbestand hebben. We hebben momenteel zo’n 120 mensen in dienst. Veel van die mensen werken hier al heel lang. Ook met opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers aan wie wij in de crisis trouw zijn gebleven, bestaat al een heel lange en hechte relatie”, verklaart Draisma waarom Draisma de naam familiebedrijf alle eer aandoet.

Dat ook het bedrijfslogo in een moderner jasje is gestoken, doet niets af aan de herkenbaarheid en stabiliteit. Het oude, in 1995 ontworpen ‘smoelwerk’, heeft plaats gemaakt voor een frissere, strakkere en eigentijdsere versie. Al blijft Draisma Bouw de kleur blauw wel trouw. “Het Draisma-blauw werkt vertrouwd. Bij ons oude logo blijf ik een warm gevoel houden. Omdat we meer en meer naar een digitale wereld gaan, past het nieuwe logo daar beter in. Vanwege de vierkante vorm komt het beter tot z’n recht op internet en andersoortige digitale uitingen. Je ziet er ook lijnen op staan. Die lijnen verbeelden de horizon. Dat heeft te maken met onze visie op de toekomst”, geeft de eigenaar een korte uitleg over de betekenis van kleuren en strepen.

De nieuwe look van Draisma Bouw zal ter plaatse niet ongemerkt voorbijgaan, gaat Jelle Draisma verder. “We gaan er wel wat ruchtbaarheid aan geven. Niemand hoeft te denken dat er plotseling een tweede bedrijf met de naam Draisma actief is. Onze relaties hebben we er al over aangeschreven. Er komt een campagne in Apeldoorn. We komen met foto’s in bushaltes. We komen uitgebreid in de Stentor. En aan onze eigen bussen zal het uiteraard te zien zijn. We hebben 45 bussen. Maar aangezien er per week maar twee of drie bestikkerd kunnen worden, neemt het wat tijd in beslag voordat die allemaal met ons nieuwe logo erop rondrijden.”

Door tijdig in te springen op veranderende ontwikkelingen ziet Jelle Draisma de toekomst van het familiebedrijf positief en vol vertrouwen tegemoet. “Onze orderportefeuille is goed gevuld. Als ik over de Loolaan langs de Grote Kerk fiets, één van de grootste blikvangers van Apeldoorn, ben ik er trots op dat wij als Draisma de uitbreiding mogen realiseren. Hetzelfde geldt voor de diverse restauratiewerkzaamheden op Paleis Het Loo waaraan wij een bijdrage leveren. Een droom van iedere aannemer”, zo besluit hij zijn betoog.

Magazine Businessclub Dynamo najaar 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *